Ochrona Danych Osobowych

Pomoc spo?eczna

Karta Seniora

PROJEKTY

Stypendia szkolne

Karta du?ej rodziny

Niepe?nosprawni

Zesp? interdyscyplinarny


Porady prawne strona PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

 

Stowarzyszenie Lex peritia z siedzib? w Warszawie zaprasza Mieszka?ców Gminy i Miasta Ch?ciny do korzystania z bezp?atnego poradnictwa prawnego. Pomoc Stowarzyszenia kierowana jest przede wszystkim do osób, których nie sta? na pomoc profesjonalnego pe?nomocnika, jednak ka?da zainteresowana osoba zostanie poinformowana o prawach jakie Jej przys?uguj?, obowi?zkach jakie na Niej ci???, wynikaj?cych z obowi?zuj?cych  norm prawnych.

Bezp?atne porady prawne udzielane b?d? w siedzibie Miejsko – Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Ch?cinach, ul. Bia?ego Zag??bia 1, w terminie:

 

15.09.2020r., wtorek, godz. 12.00-15.00

 

 

Prosimy o wcze?niejszy kontakt telefoniczny pod numerem (41) 315-10-54 w celu umówienia konkretnej godziny spotkania.

W zwi?zku z aktualn? sytuacj? epidemiologiczn? w kraju prosimy o zachowanie szczególnych ?rodków ostro?no?ci, które mog? zapobiec zara?eniu koronawirusem SARS-CoV-2, tj. przyj?cie w maseczce oraz dezynfekcj? r?k przy wej?ciu do budynku.

 

 

Dzisiaj jest: Niedziela
28 Lutego 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba

                    

Ulti Clocks content