Ochrona Danych Osobowych

Pomoc spo?eczna

Karta Seniora

PROJEKTY

Stypendia szkolne

Karta du?ej rodziny

Niepe?nosprawni

Zesp? interdyscyplinarny


Galeria PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

 

Realizacja projektu "Chc? by? bezpieczny i szcz??liwy - PRZEMOCY MÓWI? NIE" w ramach Programu Os?onowego "Wspieranie Jednostek Samorz?du Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie" - edycja 2018 finansowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Spo?ecznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaj?cia z uczniami szko?y podstawowej w Ch?cinach w ramach XVI ?wi?tokrzyskich Dni Profilaktyki "Rodzina w 100-lecie Niepodleg?o?ci"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Konferencja : "STOP przemocy wspó?n? spraw? - Ch?ciny stawiaj? narodzin?"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie Pani Justyny Kasperek pedagog z PCPR w Kielcach z przedstawicielami rodzin w ramach projektu socjalnego: "Moja rodzina Moja si?a".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaj?cia : "Najbezpieczniej jest w rodzinie" dla uczniów ZSO w Ch?cinach prowadzone w ramach akcji : Bezpieczne wakacje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udzia? przedstawicieli Zespo?u Interdyscyplinarnego w II Konkursie Profilaktycznym "?ycie jest tylko jedno" organizowanym w dniu 22-05-2017r. w ZSO w Wolicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcja "Bezpieczne wakacje" w ZSO w Ch?cinach w dniu 01-06-2016r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spektakl profilaktyczny: "P?tla zdarze?" dla uczniow szkó? gimnazjalnych w Wolicy i w Ch?cinach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie cz?onków Zespo?u Interdyscyplinarnego w Gminie Ch?ciny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj jest: Niedziela
28 Lutego 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba

                    

Ulti Clocks content