Ochrona Danych Osobowych

Pomoc spo?eczna

Karta Seniora

PROJEKTY

Stypendia szkolne

Karta du?ej rodziny

Niepe?nosprawni

Zesp? interdyscyplinarny


Lokalna diagnoza wyzyw? i potrzeb spo?ecznych na terenie powiatu kieleckiego na lata 2019-2022 PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   

„Centrum Us?ug - Wspó?praca na rzecz spo?eczno?ci lokalnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2019- 2022

 

Miejsko Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Ch?cinach b?d?cy Partnerem w projekcie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, b?dzie realizowa?a projekt pn. "Centrum Us?ug – wspó?praca na rzecz spo?eczno?ci lokalnej".

Przedmiotowa wspó?praca b?dzie opiera? si? przede wszystkim na okre?leniu najwa?niejszych kierunków wyzwa? w zakresie rozwoju us?ug spo?ecznych dost?pnych dla osób zagro?onych ubóstwem i wykluczeniem spo?ecznym, w szczególno?ci rodzin wykazuj?cych bezradno?? w sprawach opieku?czo-wychowawczych, osób niesamodzielnych i niepe?nosprawnych oraz rodzin zast?pczych.

 

"LOKALNA DIAGNOZA WYZWA? I POTRZEB SPO?ECZNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2019 - 2022"

 

Dzisiaj jest: Niedziela
28 Lutego 2021
Imieniny obchodzą
Chwalibóg, Józef, Makary, Nadbor,
Roman

Do końca roku zostało 307 dni.
Zodiak: Ryba

                    

Ulti Clocks content