Ochrona Danych Osobowych

Karta dużej rodziny

Pomoc społeczna

Zespół interdyscyplinarny


Karta dużej rodziny Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( Dz. U. z 2014r., poz. 755) z dniem 16 czerwca 2014r. została wprowadzona Karta Dużej Rodziny.

O przyznanie Karty Dużej Rodziny ubiegać się mogą rodziny wielodzietne, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia- jeśli dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, oraz bez ograniczeń wiekowych- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to również rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

  • Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

  1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka,

  2. małżonek rodzica,

  3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę pełnoletnią, która pozostała w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na czas kontynuowania nauki.


 

  • Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

 

1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica na czas nieokreślony,

2. dziecku do ukończenia 18. roku życia,

3. dziecku powyżej 18.roku życia odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, zgodnie z zaświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej,nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia,

4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia na okres ważności orzeczenia,

5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

6. osobie pełnoletniej, która pozostała w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka na czas kontynuowania nauki, odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, zgodnie z zaświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Wniosek o przyznanie Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Karta jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej, który może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

 

 Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne na terenie całego kraju. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie:www.rodzina.gov.pl. Lista jest na bieżąco aktualizowana.
Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym logo „TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY”.

 

Dzisiaj jest: Wtorek
17 Lipca 2018
Imieniny obchodzą
Aleksander, Aleksy, Andrzej, Bogdan,
Dzierżykraj, Januaria, Julietta, Leon,
Marceli, Marcelina, Maria Magdalena

Do końca roku zostało 168 dni.
Zodiak: Rak

                    

Ulti Clocks content