Ochrona Danych Osobowych

Karta dużej rodziny

Pomoc społeczna

Zespół interdyscyplinarny


Dodatki mieszkaniowe - wymagane dokumentu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

1. Należy udać się do MGOPS w Chęcinach ul. Białego Zagłębia 1 i pobrać formularze dokumentów o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz pobrać załączniki.

 

2. Z wnioskiem należy udać się do administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za miesiąc w którym składany jest wniosek (właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku dokument potwierdzający powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę, oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu)

3. Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku.

4. Komplet dokumentów należy złożyć w siedzibie MGOPS w Chęcinach.

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

2) deklaracja o wysokości dochodów uzyskanych przez członków gospodarstwa domowego,

3) dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:

- zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy,

- oświadczenie o dochodach z prac dorywczych, działalności gospodarczej lub otrzymanej pomocy od rodziny,

- trzy ostatnie odcinki renty, emerytury lub zaświadczenie z ZUS ( dot. osób, które pobierają świadczenia emerytalno – rentowe)

Organ rozpatrujący wniosek może również zażądać przedstawienia:

  • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub prawo do lokalu socjalnego albo zamiennego,
  • dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
  • faktury VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.

 

 

Dzisiaj jest: Wtorek
17 Lipca 2018
Imieniny obchodzą
Aleksander, Aleksy, Andrzej, Bogdan,
Dzierżykraj, Januaria, Julietta, Leon,
Marceli, Marcelina, Maria Magdalena

Do końca roku zostało 168 dni.
Zodiak: Rak

                    

Ulti Clocks content