Ochrona Danych Osobowych

Karta dużej rodziny

Pomoc społeczna

Zespół interdyscyplinarny


Zespół interdyscyplinarny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

W RODZINIE W GMINIE CHĘCINY

 

                                          Co warto wiedzieć o przemocy w rodzinie.

 

          Miękki jest silniejszy niż twardy, woda silniejsza niż skała,
                        miłość silniejsza aniżeli przemoc.”
                                                           (Hermann Hesse)

 

         Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste powodując cierpienie i   szkody fizyczne, psychiczne, ekonomiczne, seksualne oraz zaniedbanie.

Wymienia się następujące rodzaje przemocy:


- przemoc fizyczna: popychanie, szturchanie, wykręcanie rąk, bicie ręką, przedmiotami, kopanie, duszenie, szczypanie, oparzanie, nieudzielanie koniecznej pomocy;
- przemoc psychiczna: wyśmiewanie poglądów, wyglądu, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, kontrolowanie i ograniczenie kontaktów z innymi osobami, wmawianie  choroby psychicznej, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie pożywiania i snu, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb;|
- przemoc seksualna:
wymuszanie seksu, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wykorzystywanie seksualne dzieci;
- przemoc ekonomiczna: odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy grożąc negatywnymi konsekwencjami, niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych w rodzinie, okradanie, zmuszanie do zaciągania kredytów bądź pożyczek wbrew woli np. współmałżonka.

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem i nic jej nie usprawiedliwia! Przemoc nie kończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia.

Warto wiedzieć, że po pomoc można zgłosić się w każdym momencie życia i może to zrobić zarówno ofiara przemocy, sprawca przemocy, jak i świadek przemocy w rodzinie.

 

Skuteczne i efektywne pomaganie, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dają powstałe Zespoły Interdyscyplinarne w gminach, które skupiają w swoich strukturach specjalistów z różnych dziedzin.     

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chęciny został powołany zarządzeniem Nr 0050.122.2011 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z dnia 19.10.2011. Zespół Interdyscyplinarny ma siedzibę w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chęcinach (adres: ul. Białego Zagłębia 1, Chęciny, tel: 41 3151054) i składa się z przedstawicieli jednostki pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorów sądowych a także prokuratury oraz przedstawiciela PCPR .

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

- realizowanie zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony rodzin;

- diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie;

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Gdzie szukać pomocy?

- policja 997, 112;

- Komisariat Policji w Chęcinach;

- prokuratura, sąd;

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie;

- Poradnia telefoniczna „Niebieska Linia”  tel: 22 6687000.

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach, który jest czynny: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:15-15:15, wtorek 7:15-17:00, tel. 41 3151054.

 

 

          Zarządzeniem Nr 0050.122.2011 Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny z dnia 19.10.2011r. powołał Zespół Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy na terenie Gminy Chęciny.

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

 

1. Ewa Znojek – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach

2. Aneta Ciosek - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach

3. Monika Piotrowska – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów

                                        Alkoholowych w Chęcinach

4. Paweł Grad – Komisariat Policji w Chęcinach

5. Anna Wierzbicka Kamińska – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach

6. Edyta Zimoch – Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki

                                              Zdrowotnej w Chęcinach

7. O.Paweł Chmura – Stowarzyszenie PADRE w Chęcinach

8. Barbara Czarnecka – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie 

                                        Rejonowym w Kielcach

9. Teresa Jakubowska – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

10. Ilona Sowińska – Prokuratura Rejonowa w Kielcach

 

          Celem Zespołu jest usprawnianie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, w tym w szczególności przejawy przemocy w rodzinie oraz zintegrowanie działań środowisk odpowiedzialnych za pomoc na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą.

 

Cele Zespołu Interdyscyplinarnego

 

1. Skuteczna pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom,

2. Wspólne rozwiązywanie problemów, opracowywanie strategii działania, szukanie nowych możliwości pomocy,

3. Podział ról między członków Zespołu, wybór koordynatora działań na rzecz konkretnego przypadku,

4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym, wymiana informacji,

5. Ewaluacja efektów działań.

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Chęciny należeć będzie w szczególności:

 

1. Kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy;

2. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej w środowisku i uruchamiania procedur mających na celu jej powstrzymanie;

3. Opracowanie adekwatnych strategii postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy domowej;

4. Monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności organizowanie współpracy służb;

5. Zbieranie i przekazywanie informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielenia przemocy w środowisku lokalnym;

6. Opracowywanie i realizacja programów ofiar przemocy w rodzinie;

7. Inicjowanie działań zmierzających do podniesienia kwalifikacji osób mających w swej pracy kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy – organizowanie szkoleń, konferencji.  

 

Dzwoniąc pod numer 801-120-002 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania

 

 

 

 

                      Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć:

 

                                         

                                   NIE PRZEMOCY!!!

 

 

                     KAŻDY CZŁOWIEK, NAWET TEN NAJMNIEJSZY

 

                             MA PRAWO DO MIŁOŚCI I SZACUNKU

 

Przemoc domowa to zamierzone i wykorzystujące przewagę działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, które narusz prawa i dobra osobiste powodujące cierpienie i szkody: fizyczne, psychiczne, zaniedbanie, ekonomiczne, seksualne.

 

Rodzaje przemocy:

 

Przemoc fizyczna: popychanie, szturchanie, wykręcanie rąk, bicie ręką, przedmiotami, kopanie, duszenie, szczypanie, oparzanie, nieudzielanie koniecznej pomocy

 

Przemoc psychiczna: wyśmiewanie poglądów, wyglądu, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, kontrolowanie i ograniczenie kontaktów z innymi osobami, wmawianie  choroby psychicznej, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie pożywiania i snu, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzenie, stosowanie gróźb

 

Przemoc seksualna: wymuszanie seksu, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wykorzystywanie seksualne dzieci.

 

Przemoc ekonomiczna: odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy grożąc negatywnymi konsekwencjami, niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych w rodzinie, okradanie, zmuszanie do zaciągania kredytów bądź pożyczek wbrew woli np. współmałżonka.

 

Czy w twoim domu jest przemoc?


Mój partner:


* obraża mnie i mówi, że sobie bez niego nie poradzę
* bije mnie i dzieci
* wymusza posłuszeństwo
* zabrania mi chodzenia do pracy lub szkoły, rodziny, znajomych
* zmusza do współżycia
* jest bardzo zazdrosny i podejrzliwy wobec znajomych i rodziny
* nie daje mi pieniędzy na prowadzenie domu, kontroluje wszystkie moje wydatki
* zabiera mi dokumenty i pieniądze
* obraża mnie i poniża w obecności innych osób
* grozi, że mnie zabije
* celowo niszczy moje rzeczy osobiste
* grozi, że skrzywdzi moich najbliższych
* krytykuje i wyśmiewa mnie i dzieci
* mówi, że jestem chora psychicznie
* szantażuje mnie, że popełni samobójstwo
* specjalnie okalecza się w mojej obecności

 

Jeśli doświadczasz przemocy w swojej rodzinie poniżej przedstawiamy wykaz placówek, które udzielają pomocy ofiarom przemocy.

 

 

Lp.

Nazwa placówki

Adres placówki

1

Komisariat Policji w Chęcinach

Chęciny ul. Radkowska 29

tel. (41) 349-36-83

2

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Chęciny, ul. Franciszkańska 10

tel. (41) 315-11-40

3

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach

Kielce, ul. Wesoła 51

tel: (41) 368-18-67,

(41) 366-10-52 (całodobowo)

(41)362- 89- 73 (dla osób stosujących przemoc)

4

Schronisko dla Kobiet Ofiar Przemocy

Kielce, ul. Olkuska 18,

tel. (41) 345-90-66

5

Schronisko dla Kobiet i Punkt Interwencji Kryzysowej

Kielce, ul. Urzędnicza 7b,

tel. (41) 366-48-47

6

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Kielce, ul. Słoneczna 9,

tel. (41) 345-33-10

 

 

Dzisiaj jest: Poniedziałek
18 Lutego 2019
Imieniny obchodzą
Albert, Alberta, Albertyna, Fryda,
Konstancja, Krystiana, Maksym, Sawa,
Sylwan, Sylwana, Symeon, Więcesława,
Zuzanna, Zula

Do końca roku zostało 317 dni.
Zodiak: Wodnik

                    

Ulti Clocks content