Karta dużej rodziny

Pomoc społeczna

Zespół interdyscyplinarny


Witaj na stronie startowej
Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego PDF Drukuj Email

        Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, iż Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego realizuje projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w wyniku którego do końca 2015 roku zapewniona zostanie możliwość dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% mieszkańców i 100 % instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w województwie świętokrzyskim.

       Projekt ten, ma na celu zwiększenie dostępu do Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”, a także podniesienie, wśród mieszkańców Polski Wschodniej, poziomu wiedzy, kompetencji oraz świadomości z zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących.

      Integralną część projektu stanowi komponent szkoleniowy, którego realizacja została powierzona firmie COMBIDATA Poland. W ramach tego zadania firma COMBIDATA Poland, będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie działań informacyjnych, rekrutacyjnych oraz szkoleniowych.

     Planowane szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera i internetu, skierowane są do mieszkańców województwa świętokrzyskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w wieku powyżej 45 roku życia.

 

Uczestnicząc w szkoleniu otrzymujesz:

·         24 godziny szkolenia z podstaw obsługi komputera i Internetu

·         Szkolenie blisko Twojego miejsca zamieszkania

·         Program szkolenia dostosowany do Twoich potrzeb

·         Bezpłatne materiały dydaktyczne i informacyjno-edukacyjne

·         Zajęcia w formie praktycznych warsztatów

·         Średnio 9-osobowe grupy szkoleniowe

·         Wsparcie przyjaznego wykładowcy

·         Poczęstunek w trakcie zajęć

 

Jeśli chcesz wziąć udział w szkoleniu zadzwoń lub napisz:

tel.: (58) 522 28 33,

Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Komunikat PDF Drukuj Email

Caritas Diecezji Kieleckiej we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach realizuje w Województwie Świętokrzyskim program edukacji ekologicznej w zakresie oszczędzania wody i energii. Program ten jest skierowany do rodzin wielodzietnych, które mają co najmniej 5 dzieci, zamieszkałych w województwie świętokrzyskim.
           W ramach programu przygotowano pogadanki szkoleniowe oraz konkurs plastyczny dla dzieci. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej na temat „Wszyscy oszczędzamy wodę i energię”. Nagrodą dla rodziny będzie przekazanie nowej pralki automatycznej o wysokiej klasie oszczędzania wody i energii elektrycznej.

Więcej…
 
Projekt systemowy 2015 PDF Drukuj Email

           W dniu 18.03.2015 r. odbyło się oficjalne rozpoczęcie projektu systemowego PO-KL „Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Chęciny” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.

           Na początku spotkania Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach Pani Ewa Znojek omówiła realizowany projekt oraz przedstawiła osobę prowadzącą szkolenie z doradztwa zawodowego Panią Paulinę Starz.

         Do projektu zostało zakwalifikowanych 15 osób z Gminy i Miasta Chęciny, które będą uczestniczyć w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy oraz wyboru zawodu i zatrudnienia, treningu kompetencji psychologicznych, oraz w wybranym przez siebie szkoleniu zawodowym. Projekt będzie trwać do końca sierpnia 2015 r.

 

                                                                                   Zespół zarządzający projektem

 

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj Email

         

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

               Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach w związku z realizacją projektu systemowego pt. ,,Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Chęciny”,  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS, poszukuje specjalistów do przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń :

SPECJALIŚCI:

             1. DORADCA ZAWODOWY - do przeprowadzenia dla 15 osób grupowych warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, wyboru zawodu i zatrudnienia (24 godziny) oraz dla 15 osób po 1 godzinie indywidualnego doradztwa zawodowego (15 godzin)  mającego na celu zdiagnozowanie predyspozycji i preferencji zawodowych uczestników, naukę pisania dokumentów aplikacyjnych, poznanie technik poszukiwania pracy i inne.

 

Informacje dodatkowe –zakres wykonywanych zadań:

-przeprowadzenie grupowych warsztatów aktywizacji zawodowej;

-diagnoza potencjału osób uczestniczących w projekcie i wskazanie ich predyspozycji zawodowych;

-rozmowa kwalifikacyjna.

 

2. PSYCHOLOG- do przeprowadzenia dla 15 osób grupowego treningu umiejętności kompetencji psychospołecznych (12 godzin) oraz dla 15 osób po 1 godzinie indywidualnej pomocy psychologicznej (15 godzin) mającej na celu nabycie umiejętności komunikowania się i zachowań asertywnych.

Informacje dodatkowe –zakres wykonywanych zadań:

            - praktyczna znajomość zagadnień psychologicznych;

            - trening z zakresu komunikacji i zachowań asertywnych;

            - emocje jako źródło motywacji;

            - blok wzmacniająco – motywujący.

 

 

We wszystkich rodzajach szkoleń konieczne jest prowadzenie dokumentacji wymaganej w projekcie.

 

Warunki poprowadzenia szkoleń:

·         warunki zlecenia będą określone w umowie cywilnoprawnej;

·         termin realizacji szkoleń:  -  doradca zawodowy – 18-23.03.2015 rok

                                         -  psycholog – 26-30.03.2015 rok

                                        

·      CV trenera;

·      dokumenty poświadczające wykształcenie ( wyższe);

·      inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy    i szkolenia;

·      szczegółowy program i konspekt zajęć;

·      stawkę brutto za godzinę szkoleniową;

·      oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.2014.1182 ze zm.)   

 

Oferty prosimy kierować na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach, ul. Białego Zagłębia 1, 26-060 Chęciny  z podaniem stanowiska na które Państwo aplikują

 Tel.: 413151054,  e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Termin składania ofert  od 11 marca 2015 roku do 13 marca 2015 roku  do godz. 1515                        

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje dodatkowe:

O wyborze kandydata decydować będą:

- cena za godzinę (brutto) – 45%

- doświadczenie zawodowe – 35%

- optymalny projekt konspektu – 20%                  

 

                                                                                    Zespół zarządzający projektem

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach

ul. Białego Zagłębia 1, 26-060 Chęciny

tel. 41 31 51 054

 

 

 

 

 
Informacja PDF Drukuj Email

                                 

Program Pomocy Dzieciom
   stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym


Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.


Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury Programu zostały przez nas tak zaplanowane aby uczynić je jak najbardziej dostępnymi, i aby w jak najmniejszym stopniu obciążały rodziny.


Wysokość i forma pomocy jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin, jest ona przyznawana na okres jednego roku. Osoby ubiegające się o przyznanie pomocy składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z wybranymi przez nas rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.


Wnioski o stypendia na lata 2015/2016 przyjmujemy do dnia 6.04.2015 roku.


Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.


Informacje oraz składanie wniosków na stronie: www.spes.org.pl/stypendia


Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
KRS: 00000 14574

Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80
www.dla-dzieci.spes.org.pl ∙ e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 

          

 

 

OGŁOSZENIE

 

                 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej               

    w Chęcinach  przedłuża termin naboru osób bezrobotnych  

w wieku 20-55 lat o niskich lub zdezaktualizowanych

kwalifikacjach zawodowych z terenu Gminy

i Miasta Chęciny do udziału w projekcie:

 

„AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA

BEZROBOTNYCH W GMINIE CHĘCINY” 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego realizowanego w okresie

luty-sierpień 2015 rok

 

 

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy

o zgłaszanie się do MGOPS w Chęcinach

       w dniach  13-18 luty 2015 rok

w godzinach  715 do 1515

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach

ul. Białego Zagłębia 1, 26-060 Chęciny

tel. 41 31 51 054

 

 
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE

 

            PROKURATURA Rejonowa Kielce-Zachód w Kielcach informuje, że w okresie od 23 do 28 lutego 2015 roku w ramach „TYGODNIA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW”, prokuratorzy tutejszej Prokuratury będą przyjmować w czasie urzędowania tj. od 745  do 1545 osoby pokrzywdzone, którym będą udzielane informacje m.in. o przysługujących uprawnieniach w toku prowadzonych postępowań karnych.

 

Dyżury prokuratorów:

23 lutego 2015 roku

24 lutego 2015 roku

25 lutego 2015 roku

26 lutego 2015 roku

27 lutego 2015 roku

28 lutego 2015 roku

 

            Informujemy jednocześnie, że na terenie rejonu działają następujące instytucje pomocowe:

-        Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach, ul. Urzędnicza 7 b, tel. 41 366 48 47, 366 05 65,

-        Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie – tel. 0801 12 00 02,

-        Franciszkańskie Centrum Profilaktyki i Uzależnień „San Damiano”- Chęciny, ul. Franciszkańska 10,

-        Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy.

 
Informacja dla pacjentów POZ PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo!

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że po 1 stycznia 2015 r. świadczeń medycznych będą udzielać wszystkie gabinety lekarza POZ.

 

Informacja o miejscach udzielania świadczeń lekarza POZ.

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 1 stycznia 2015 r., od godz. 15.00 uruchamia specjalną, bezpłatną infolinię, pod którą można uzyskać informację na temat gabinetów lekarza POZ, które będą przyjmować pacjentów w 2015 r. W razie jakichkolwiek problemów z odnalezieniem najbliższej placówki udzielającej świadczeń z zakresu lekarza POZ można dzwonić pod numer 0 800 060 213 (z telefonów komórkowych bez zera). Pracownicy Funduszu będą udzielać informacji całodobowo. 

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, że w przypadku wyjazdu za granicę w w celach zarobkowych szczególnie nagłych i nieplanowanych, ważne jest aby sprawdzić oferty pracy i umowy o pracę pod kątem legalności, w celu ustrzeżenia się przed nieuczciwym pracodawcą.

Szczegółowe informacje można uzyskać korzystając ze strony internetowej https://polakzagranica.msz.gov.pl/

Jednocześnie, każdy kto powziął podejrzenie o przestępstwie handlu ludźmi może anonimowo zawiadomić policję za pośrednictwem specjalnej infolinii działającej pod numerem telefonu 664 974 934. Infolinia obsługiwana jest przez policjantów w godzinach od 6.00 do 22.00, natomiast w godzinach nocnych zgłoszenia nagrywane są na sekretarkę.

 

KAŻDY MOŻE STAĆ SIĘ OFIARĄ HANDLU LUDŹMI! JEŻELI POWZIĄŁEŚ PODEJRZENIE O PRZESTĘPSTWIE HANDLU LUDZMI? ZAREAGUJ!

 

 

MGOPS w Chęcinach

 
Spotkanie opłatkowe PDF Drukuj Email

            W dniu dzisiejszym w restauracji „Pod Zamkiem” odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszych zorganizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach.

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Pan Robert Jaworski oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Chęcinach.

W atmosferę Świąt Bożego Narodzenia wprowadziło Słowo Boże przedstawicieli Kościoła katolickiego tj. Księdza Jan Kukowskiego, O. Pawła Chmury, O. Aleksego Płatek.

Całość uroczystości uświetnił występ młodzieży z ul. Zelejowej w Chęcinach oraz dzieci ze świetlicy w Tokarni. Ponadto przedstawiciele seniorów zaprezentowali program artystyczny.

Uroczystość przebiegła w miłej i świątecznej atmosferze.

Więcej…
 
Terminarz wypłat świadczeń PDF Drukuj Email

Terminarz wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

Styczeń 2015                                           23-27  I

Luty 2015                                                23-25  II

Marzec 2015                                            23-25  III

Kwiecień 2015                                        24-28  IV

Maj 2015                                                22-26  V   

Czerwiec 2015                                         23-25  VI

Lipiec 2015                                             23-27  VII
Sierpień 2015                                          25-27  VIII

Wrzesień 2015                                         25-29 IX

Październik 2015                                       23-27 X

 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 14

Dzisiaj jest: Niedziela
22 Października 2017
Imieniny obchodzą
Abercjusz, Filip, Halka, Kordula,
Kordelia, Przybysława, Sewer

Do końca roku zostało 71 dni.
Zodiak: Waga

                    

Ulti Clocks content

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości