Karta dużej rodziny

Pomoc społeczna

Zespół interdyscyplinarny


Witaj na stronie startowej
Informacja PDF Drukuj Email

                                     INFORMACJA

 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, iż w dniu 03.11.2015 ( wtorek) Ośrodek czynny będzie w godzinach od 7.15-15.15 z powodu planowych wyłączeń prądu.

Za utrudnienia przepraszamy.

 
Informacja PDF Drukuj Email

PROGRAM OPERACYJNY

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2014 – 2020

UNIA EUROPEJSKA

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

 

                                            INFORMACJA

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, iż  w dniach:

 

•  02.11.2015 (poniedziałek) od godz.12.00-15.00

•  03.11.2015 (wtorek) od godz. 8.00- 15.00

•  04.11.2015 (środa) od godz. 8.00- 15.00

 

będzie wydawana żywność dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego    z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2015.

 
Międzynarodowy Dzień bez Przemocy PDF Drukuj Email

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

 

 jest to święto obchodzone corocznie 2 października, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2006 roku. Święto jest  zainspirowane poglądami propagatora pacyfizmu Mahatmy Gandhiego (ur. 2 października 1869).

 

Według statystyk policyjnych 95 proc. sprawców przemocy domowej to mężczyźni, a 91 proc. ofiar to kobiety i dzieci.

 

W Międzynarodowym Dniu bez Przemocy pamiętajmy i wcielajmy w życie idee Mahatma Gandhiego, który wzywał do niestosowania przemocy.

Kilka zdań wypowiedzianych przez Mahatma Gandhi:

 

- Zwy­ciężaj­cie niena­wiść miłością, niep­rawdę - prawdą, prze­moc - cierpieniem.

                                                                                                         

- Miłość jest czymś najmocniejszym na świecie, a jednak nie można wyobrazić sobie nic bardziej skromnego.

 

- Brak przemocy jest pierwszym przykazaniem mojej wiary. Jest też ostatnim z moich przekonań.

 
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych PDF Drukuj Email

       Międzynarodowy Dzień Osób Starszych został ustanowiony na dzień 1 października przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 14 grudnia 1990 r. Jesienią 1993 r. w Luksemburgu miał miejsce Europejski Parlament Seniorów, w którym udział wzięli przedstawiciele organizacji seniorskich ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Była to inicjatywa Parlamentu Europejskiego. W konkluzji zgromadzenia rekomendowano, aby w każdym państwie członkowskim powstał Parlament Seniorów jako krajowe forum osób starszych i reprezentacja seniorów, która mogłaby wpływać na politykę państwa wobec osób starszych.

 

Życzymy wszystkim Seniorom, żeby dojrzały wiek był czasem aktywnym, pełnym pasji i możliwości, a jednocześnie czasem spełnienia, satysfakcji i poczucia znaleznienia właściwego miejsca w życiu. Mamy jednocześnie nadzieję, że Międzynarodowy Dzień Osób Starszych będzie niósł ze sobą nowe inicjatywy, które zaowocują poprawą jakości życia seniorów oraz pomogą lepiej wykorzystywać ogromny potencjał, który drzemię w tej grupie społecznej.

 
Informacja PDF Drukuj Email

PROGRAM OPERACYJNY

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2014 – 2020

UNIA EUROPEJSKA

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

INFORMACJA
 
      Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2015, ponownie będzie wydawana żywność dla osób najbardziej potrzebujących w dniach:
 
      01.10.2015 (czwartek) od godz.12.00-15.00
      02.10.2015 (piątek) od godz. 8.00- 15.00
      05.10.2015 ( poniedziałek) od godz. 8.00- 15.00
 
Informacja PDF Drukuj Email

PROGRAM OPERACYJNY

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

2014 – 2020

UNIA EUROPEJSKA

 

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

INFORMACJA
 
      Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2015, wydawana będzie żywność dla osób najbardziej potrzebujących.

 

Kryterium dla osoby w rodzinie wynosi - 684,00 zł netto na osobę,

natomiast dla samotnie gospodarującej - 813,00 zł netto.

 

Żywność wydawana będzie w dniach:

23.09.2015 od godz.12.00-15.00

24-25.09.2015 od godz. 8.00- 15.00

 

Więcej…
 
Informacja PDF Drukuj Email

          W związku z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od dnia 1 października 2015 r. będą obowiązywać następujące zmiany:

 

a.       kryterium dochodowe będzie wynosić:

• dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł (wzrost o 92 zł),

• dla osoby w rodzinie – 514 zł (wzrost o 58 zł)

 

b.      kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej będą wynosić:

• kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 1 722 zł;

• minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - 606 zł;

• maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - 1 335 zł;

• maksymalna kwota zasiłku stałego - 604 zł;

 

c.       kwota dochodu miesięcznie będzie wynosić z 1 ha przeliczeniowego - 288 zł.

 

 
Informacja PDF Drukuj Email

Rosną kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego i niektóre świadczenia

       Od 1 listopada wzrosną o 100 zł kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kryterium ogólne, obecnie określone na 574 zł neto na osobę w rodzinie, będzie wynosiło 674 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ta kwota wzrośnie z 664 zł do 764 zł. Tym samym, kryterium dochodowe uprawniające do specjalnego zasiłku opiekuńczego także wzrośnie z 664 zł do 764 zł. Bez zmian pozostaje kryterium dochodowego uprawniającego do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące 1 922 zł na osobę.

 

       Od listopada 2015 r. zostaną podwyższone niektóre świadczenia rodzinne:

  • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat - 89 zł;
  • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 118,00 zł;
  • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia - 129,00 zł;
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka o którym mowa w art. 11a ustawy, wynosi - 185,00 zł;
  • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej -  miesięcznie 90 zł;
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: a) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, b) 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: a) 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, b) 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej;
 
Informacja PDF Drukuj Email

 

Informacja Starosty Kieleckiego dotycząca programu "Aktywny Samorząd".

Więcej…
 
Festyn sportowo rekreacyjny w łucznictwie osób niepełnosprawnych PDF Drukuj Email

Festyn sportowo rekreacyjny w łucznictwie osób niepełnosprawnych

 

            Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach w dniu 04.09.2015r wraz z osobami niepełnosprawnymi z terenu Miasta i Gminy Chęciny uczestniczył w I Otwartym Festynie Sportowo – Rekreacyjnym w łucznictwie „Dzień ze Stellą”.

            Uczestnicy Festynu osiągali życiowe rezultaty w wielu dyscyplinach sportowych m.in. rzut do celu ( woreczkiem do kosza i rzutkami do tarczy), strzelanie do bramki, strzelanie z łuku. Rywalizacja osób niepełnosprawnych przebiegała w pogodnej, radosnej atmosferze. Wszelkie konkurencje zmierzały do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników. Festyn miał na celu podniesienie jakości życia osób, które wymagają oparcia społecznego.

            Gratulujemy organizatorom pomysłu. Zapraszamy do obejrzenia poniżej fotorelacji z tego wydarzenia.

Więcej…
 
Letni wypoczynek dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej PDF Drukuj Email

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 9 z 15

Dzisiaj jest: Poniedziałek
18 Grudnia 2017
Imieniny obchodzą
Bogusław, Gracjan, Gracjana, Laurencja,
Wilibald, Wszemir

Do końca roku zostało 14 dni.
Zodiak: Strzelec

                    

Ulti Clocks content

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości