Karta dużej rodziny

Pomoc społeczna

Zespół interdyscyplinarny


Witaj na stronie startowej
Informacja o wyniku naboru PDF Drukuj Email

Informacja o wyniku naboru.

 
Rodzina 500+ PDF Drukuj Email

„Rodzina 500 plus” już w kwietniu

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 

 
Ogłoszenie o konkursie PDF Drukuj Email
Ogłoszenie Nr 1/2016 o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chęcinach (referent ds. świadczeń wychowawczych i rodzinnych).
 
 
 
Załącznik: konkurs do wychowawczego
 
 
Informacja PDF Drukuj Email

Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł (dochody za 2014r.) w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

 

 

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezalżenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Jak załatwić formalności?

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w gminie. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

Więcej…
 
Informacja PDF Drukuj Email

Obraz na stronie 22_23_luty_2016_mgops_ogloszenie_www.jpg

 
Zawiadomienie Prokuratury dotyczące udzielenia informacji przez prokuratorów osobom pokrzywdzonym przestępstwem PDF Drukuj Email

Obraz na stronie doc180216-18022016082413-prok_ogloszenie.jpg

 
Informacja PDF Drukuj Email

            Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje , że w roku 2016 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych , realizowanej przez kierowników ośrodków pomocy społecznej, wynikającej z art. 19b ust 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 ze zm. ).

            Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu  do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych .Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie internetowej Urzędu (www.udskior.gov.pl).

Więcej…
 
Pomoc Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem PDF Drukuj Email

Pomoc Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że Caritas Diecezji Kieleckiej na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, realizuje Projekt Pomocy Ofiarom Przestępstw

 

Adresatami pomocy Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, mogą być wyłącznie Osoby Pokrzywdzone Przestępstwem takim jak: przemoc w rodzinie, bójka lub pobicie, wypadek komunikacyjny, groźby karalne, zgwałcenie, niealimentacja, kradzież, oszustwo, uszkodzenie mienia, uszkodzenie ciała, inne przestępstwa, oraz Członkowie ich rodzin.

 

Rodzaj udzielanej pomocy:

a) pomoc prawna w tym alternatywne rozwiązywanie konfliktów (mediacje)

b) pomoc psychologiczna

c) pomoc materialna

Więcej…
 
Warsztaty PDF Drukuj Email

W dniu 20 stycznia 2016r.  w  Hali Widowiskowo Sportowej „ Pod Basztami” w Chęcinach odbyły się warsztaty dietetyczne i warsztaty ekonomiczne w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2015, w których uczestniczyli podopieczni Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach.

 
Placówki świadczące usługi dla bezdomnych PDF Drukuj Email

 

Plakat do pobrania TUTAJ

 
Paczki PDF Drukuj Email

Paczki dla dzieci dożywianych w szkołach

W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chęcinach były wydawane paczki żywnościowe dla dzieci objętych pomocą w formie pokrycia kosztów dożywiania w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

 

 

 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 8 z 15

Dzisiaj jest: Środa
21 Marca 2018
Początek wiosny
Imieniny obchodzą
Benedykt, Filemon, Lubomira, Mikołaj
Do końca roku zostało 286 dni.
Zodiak: Baran

                    

Ulti Clocks content

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości