Ochrona Danych Osobowych

Karta dużej rodziny

Pomoc społeczna

Zespół interdyscyplinarny


Witaj na stronie startowej
Ogłoszenie o zamówieniu PDF Drukuj Email

Ogłoszenie o zamówieniu "Świadczenie usług w zakresie przygotowywania, dostawy i wydawania gorących posiłków w szkołach na terenie Gminy Chęciny w roku kalendarzowym 2018"

 
Spotkanie wigilijne PDF Drukuj Email


 

 
Wsparcie dla osób niepełnosprawnych PDF Drukuj Email

Dnia  28.11.2017r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między Powiatem Kieleckim, a Gminą Chęciny w zakresie wspólnej organizacji oraz zachowania trwałości usług społecznych świadczonych w ramach projektu „Centrum Asystentury Społecznej- Krok w stronę samodzielności”.
W projekcie weźmie udział 47 osób niepełnosprawnych, w tym dzieci chorujące na autyzm, z gmin, które przystąpiły do realizacji projektu. Celem współpracy jest zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Chęciny do usług społecznych: asystenckich, psychologicznych, psychiatrycznych, rehabilitacyjnych oraz dowozu.
Dodatkowo planowane jest zorganizowanie grupy wsparcia dla opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych, szkolenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych czy spotkania dla asystentów osób niepełnosprawnych – indywidualne i grupowe - z psychologiem pozwalające na wymianę doświadczeń, dające możliwość odreagowania stresujących sytuacji związanych z pracą oraz radzenie sobie z ewentualnymi trudnościami.
Usługi asystenckie będą świadczone w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością w zakresie wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnego do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kielcach

Więcej…
 
Wydawanie żywności w ramach programu POPŻ 2014-2020 PDF Drukuj Email

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, iż w dniach:

 

30.11.2017 (czwartek) od godz.8.00 -15.00

01.12.2017(piątek) od godz. 8.00 - 15.00

 

w siedzibie MGOPS będzie wydawana żywność dla osób najbardziej potrzebujących, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2017.

 
„Stop przemocy wspólną sprawą- Chęciny stawiają na rodzinę” PDF Drukuj Email

22.11.2017r. w murach renesansowej „Niemczówki” w Chęcinach odbyła się druga edycja konferencji „Stop przemocy wspólną sprawą- Chęciny stawiają na rodzinę” organizowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chęcinach. Celem konferencji było promowanie idei interdyscyplinarności działań w obszarze przemocy w rodzinie oraz mediacji rówieśniczej i rodzinnej, jakoformie komunikacji, dzięki której wypracowuje się porozumienie między osobami, które są w konflikcie.
Konferencję otworzył Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski wraz z kierownik MGOPS w Chęcinach Ewą Znojek, którzy powitali licznie przybyłych gości.
Wygłaszane prelekcji rozpoczęła Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji podinsp., Aneta Litwin, która omówiła system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także procedurę „Niebieskie Karty”. Ojciec Paweł Chmura, dyrektor Centrum Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych omówił formy terapii systemowej w pracy z rodziną, narzędzia, którymi posługują się terapeuci. O resocjalizacji młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w obecnym systemie edukacji opowiedział Bogdan Kalwat, Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu, a temat działań podejmowanych przez PCPR w Kielcach na rzecz rodziny przedstawiła Anna Bielna, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Kierownik Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach, Jolanta Kowalik-Pietrzyk przedstawiła działalność schroniska dla kobiet, a Ewa Mazur-Czarnecka zastępca kierownika CIK i koordynator OPOPP przybliżyła działalność Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
Podczas trwania konferencji odbyło się rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Bezpieczeństwo, spokój, szczęście w rodzinie – dzień z życia mojej rodziny oraz wręczenie nagród i dyplomów jego laureatom. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Chęciny. Dzieci zostały nagrodzone w dwóch kategoriach wiekowych:

Przedział wiekowy: klasy IV-V

I miejsce-Wiktoria Chodurska z SP w Łukowej

II miejsce-Oliwia Salwa z SP w Tokarni

III miejsce-Paweł Łysak z SP w Chęcinach
 

Wyróżnieni zostali:

Roksana Buda z SP w Radkowicach,

Wiktoria Król z SP w Chęcinach, 

Igor Wójtowicz z SP w Bolminie.
 

Przedział wiekowy: klasy VI-VII

I miejsce-Tomasz Świt z SP w Tokarni

II miejsce-Oliwia Nowak z SP w Bolminie

III miejsce-Jakub Gajda z SP w Starochęcinach

 

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:

Bartosz Majczak z SP w Starochęcinach,

Wiktoria Okoń z SP w Wolicy,

Wiktor Jantura z SP w Łukowej.

 

 

 

Więcej…
 
Bezpłatne specjalistyczne usługi rehabilitacyjne PDF Drukuj Email

 

Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach

 

zaprasza do skorzystania

 

z BEZPŁATNEJ

 

specjalistycznej usługi  rehabilitacyjnej i masaży

 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 17.00

 

 tel: 784 563 096 lub 793 591 239

 

ul. Urzędnicza 16a


25-729 Kielce

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Projekt "Dzienny Dom Opieki Medycznej Caritas w Kielcach"  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Spotkanie z pedagogiem w ramach realizacji projektu socjalnego PDF Drukuj Email

 

Dnia 14 listopada 2017r. w siedzibie tutejszego Ośrodka odbyło się II spotkanie w ramach projektu socjalnego„Moja Rodzina, Moja Siła”, realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach.

Motto, jakie przyświecało niniejszemu spotkaniu brzmiało „Nie sztuką jest dziecko począć i urodzić, sztuką jest je wychować na szczęśliwego, mądrego i dobrego człowieka”. Podczas spotkania Pani Justyna Kasperek- Pedagog z PCPR w Kielcach poruszyła kwestię prawidłowego wychowywania dzieci, przedstawiając 10 rad jak być dobrym rodzicem. Przypomniała również, że postawy i zachowania dorosłych stanowią dla dziecka pierwsze wzorce, z których będzie ono czerpać w trakcie życia.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, jak również rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze.

Spotkanie przebiegło w milej i przyjaznej atmosferze.

 

Katarzyna Idziak

 
Ogłoszenie o zamówieniu PDF Drukuj Email

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy

 
Informacja PDF Drukuj Email

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2017

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywność w Kielcach   [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa Parafia Rzymskokatolicka pw.Św. Bartłomieja Ap. w Chęcinach, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.    Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2.    Sposób kwalifikacji:

  • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
  • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
  • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].
Więcej…
 
Ogłoszenie o zamówieniu PDF Drukuj Email

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 3 z 17

Dzisiaj jest: Wtorek
17 Lipca 2018
Imieniny obchodzą
Aleksander, Aleksy, Andrzej, Bogdan,
Dzierżykraj, Januaria, Julietta, Leon,
Marceli, Marcelina, Maria Magdalena

Do końca roku zostało 168 dni.
Zodiak: Rak

                    

Ulti Clocks content

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości