Karta dużej rodziny

Pomoc społeczna

Zespół interdyscyplinarny


Witaj na stronie startowej
INFORMACJA PDF Drukuj Email

Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Więcej…
 
Wypłata zasiłków PDF Drukuj Email

Wypłata zasiłków

 

         Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, iż wypłata zasiłków z pomocy społecznej w miesiącu wrześniu 2014r. nastąpi w dniach:

 

- 22-23 wrzesień 2014r. - zasiłki celowe,

- 29-30 wrzesień 2014r. - zasiłki stałe i okresowe

 

      Zasiłki wypłacane będą w Kasie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, Plac 2 Czerwca 4. 

 
Terminarz wypłat świadczeń rodzinnych PDF Drukuj Email

Terminarz wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

Wrzesień 2014                                          24-26 IX

Październik 2014                                      27-29 X

 
Informacja PDF Drukuj Email

     

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2014 r.

Rada Ministrów 24 grudnia 2014 r. przyjęła uchwałę Nr 230/2013 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 31 grudnia 2013 r., poz. 1741).

 

Więcej…
 
Zmiany PDF Drukuj Email

 

      W związku ze zmianą Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm) dotyczącej jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, od 01 stycznia 2013 roku w/w zapomoga będzie uzależniona od dochodu rodziny- dotyczy to dzieci urodzonych po 01 stycznia 2013 roku.

Dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1922,00 zł. Zmiany oznaczają, iż do ubiegania się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka konieczne będzie przedstawienie zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów członków rodziny.

 

      Jeżeli dziecko urodziło się przed dniem wejścia w życie nowych przepisów tj. przed 01 stycznia 2013 roku, wówczas stosuje się przepisy dotychczas obowiązujące czyli niezależnie od wysokości dochodu. 

 
Informacja PDF Drukuj Email

 

Warunki nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego

 

      Na podstawie art.11 ust.4 Ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012r., poz. 1548) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach Dział Świadczeń Rodzinnych z dniem 1 stycznia 2013r. weszła w życie w/w ustawa, która wprowadza zmiany w dotychczas przyznanych świadczeniach pielęgnacyjnych oraz wprowadza nowe warunki nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zgodnie z art.11 ust.1 w/w ustawy osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych ( tych które obowiązywały do 31 grudnia 2012r.) zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r., jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych.

Więcej…
 
Pomoc dla osób w kryzysie PDF Drukuj Email

 

      Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, że osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, nie będące w stanie samodzielnie przezwyciężyć problemów mogą skorzystać z pomocy podanych poniżej instytucji.

 

 • Telefon zaufania:

  dla DZIECI 116 111

  ePoradnie Psychologiczne 116 123

  depresyjny telefon zaufania 22 654 40 41

 • Centrum Interwencji Kryzysowej-

  Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach 41 366 48 47

 • Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach 41 362 72 06

 • poradnia psychologiczno – pedagogiczna (wykaz znajduje się na stronie www.wrota-swietokrzyskie.pl w zakładce edukacja)


 

 
informacja PDF Drukuj Email

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, że od dnia 24.09.2013r zostaje wydłużony czas pracy Ośrodka w każdy wtorek do godziny 18.30.

W tym czasie będą pełnione dyżury pracowników socjalnych oraz pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, które umożliwią oprócz pracy w terenie realizację innych zadań wynikających z ustaw i pracy Ośrodka.

 

MGOPS w Chęcinach  

 
Informacja PDF Drukuj Email

 

      Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, że w ramach akcji społecznej Wojewody Świętokrzyskiego „...Bo życie ma sens” został uruchomiony bezpłatny, całodobowy telefon zaufania o numerze 195 25. Celem kampanii jest zapobieganie samobójstwom oraz pomoc osobom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach swojego życia.

 
Informacja PDF Drukuj Email

 

          W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, ustalone zostały następujące zweryfikowane kryteria dochodowe:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 542 zł,

 • dla osoby w rodzinie - w wysokości 456 zł.

Więcej…
 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

Nowe świadczenie - dodatek energetyczny

 

         Od 1 stycznia 2014r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Chęcinach, ul. Białego Zagłębia 1, odbiorca wrażliwy energii elektrycznej

może składać wniosek o dodatek energetyczny.

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano

dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy

sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

 
« pierwszapoprzednia1112131415następnaostatnia »

Strona 14 z 15

Dzisiaj jest: Poniedziałek
18 Grudnia 2017
Imieniny obchodzą
Bogusław, Gracjan, Gracjana, Laurencja,
Wilibald, Wszemir

Do końca roku zostało 14 dni.
Zodiak: Strzelec

                    

Ulti Clocks content

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości