Ochrona Danych Osobowych

Stypendia szkolne

Karta dużej rodziny

Pomoc społeczna

Zespół interdyscyplinarny


Witaj na stronie startowej
II Festiwal Aktywności Fizycznej dla Osób Niepełnosprawnych PDF Drukuj Email

     

      Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach informuje, iż w dniu 22 września 2018r. w godzinach 800-1600 na terenie Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach odbędzie się  „Paragedon” - II Festiwal Aktywności Fizycznej dla Osób Niepełnosprawnych organizowany przez Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie.

       Ta wyjątkowa i szczytna inicjatywa jest organizowana dla osób niepełnosprawnych z Kielc oraz Województwa Świętokrzyskiego. W ramach projektu uczestnicy z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną wezmą udział w różnego rodzaju dyscyplinach sportowych i lekkoatletyczny, konkurencjach, grach zespołowych oraz konkursach. W tym dniu odbędą się również konferencje i warsztaty poświęcone problematyce niepełnosprawności, podczas których zainteresowani będą mogli  skorzystać z porad specjalistów: rehabilitantów, terapeutów, diabetologów i wielu innych.

       Głównym celem „Paragedon”- II Festiwalu Aktywności Fizycznej dla Osób Niepełnosprawnych jest propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz rozpowszechnianie sportu poprzez aktywizację osób niepełnosprawnych, zapobieganie izolacji, separacji i marginalizacji osób z niepełnosprawnością, kreowanie wizerunku niepełnosprawnych, jako osób czynnych społecznie, odkrywanie zamiłowania do doskonalenia się w różnych formach aktywności ruchowej, poprawa kondycji fizycznej i zdrowia poprzez sport, integracja osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi oraz przywracanie ich do życia społecznego.

       Osoby zainteresowane udziałem w II Festiwalu Aktywności Fizycznej dla Osób Niepełnosprawnych proszone są o zgłoszenie się do tutejszego Ośrodka telefonicznie pod numerem (41) 315-10-54. Dla osób zainteresowanych wzięciem udziału zostanie zapewniony transport.

 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do czynnego uczestnictwa w projekcie.

 
Konsultacje z zakresu przeciwdziałania narkomanii PDF Drukuj Email

 
Zapytanie ofertowe PDF Drukuj Email

Zapytanie ofertowe pn. Świadczenie usług PEDAGOGA w "Klubiku dobrych serduszek"

Formularz ofertowy

 
Nabór dzieci do "Klubiku dobrych serduszek" PDF Drukuj Email

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach ogłasza nabór dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat do „Klubiku dobrych serduszek” w Chęcinach utworzonego w ramach projektu ”Chcę być bezpieczny i szczęśliwy- PRZEMOCY MÓWIĘ NIE” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2018.

Klubik będzie działał raz w tygodniu (wtorek) w godzinach od 1530 do 1800 w okresie od lipca do grudnia bieżącego roku. Uczęszczanie do Klubiku pomoże zaspokoić potrzebę akceptacji i zrozumienia ze strony innych. Dzieci z terenu naszej Gminy będą mogły skorzystać z różnorodnych zajęć prowadzonych przez pedagoga i pracownika socjalnego uwzględniających ich indywidualne zainteresowania. Będą to zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne o elastycznej formie, ukierunkowane na zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Zaplanowano m.in. zorganizowanie gry terenowej, pokazu mody czy teatrzyku profilaktycznego, gdzie w rolę aktorów wcielą się zarówno dzieci uczęszczające do „Klubiku”, jak i pracownicy socjalni zatrudnieni w MGOPS w Chęcinach. W czasie roku szkolnego dzieci otrzymają pomoc w odrabianiu lekcji i nauce. Ponadto zarówno dzieci, jak i rodzice będą mogli skorzystać z pomocy specjalistów: interwenta kryzysowego, psychologa dziecięcego czy doradcy zawodowego.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji można uzyskać kontaktując się z pracownikiem socjalnym Katarzyną Idziak pod numerem telefonu (41) 315-10-54 (wewn.26)

 

Liczba miejsc ograniczona.

 

Serdecznie zapraszamy!

 
Pomóżmy Kubusiowi wygrać z białaczką! PDF Drukuj Email

 
"Zabezpieczony Senior" PDF Drukuj Email

Gmina Chęciny rozpoczyna projekt „Zabezpieczony senior”. To kolejna ciekawa inicjatywa dla naszych seniorów.

W trosce o bezpieczeństwo najstarszych mieszkańców gminy, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny wraz Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chęcinach podjęli nową inicjatywę pod nazwą „Zabezpieczony Senior”. O ludzkim życiu często decydują sekundy. Dzięki czytelnemu, graficznemu oznakowaniu - dokumentacja medyczna w łatwy sposób jest dostępna dla służb medycznych udzielających pomocy w sytuacjach kryzysowych.

- Projekt „Zabezpieczony Senior” to akcja skierowana do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych, która polega na umieszczeniu w specjalnym „Pudełku życia” najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach czy numerach kontaktowych do najbliższych osób – informuje Robert Jaworski, Burmistrz Gminy i Miasta w Chęcinach.

Pakiet z najważniejszych informacji o stanie zdrowia powinien być umieszczony np. w lodówce, czyli miejscu, które jest w prawie każdym domu, a zarazem jest łatwo dostępne. Taki sposób przechowywania „Pudełka życia” ułatwi na przykład zespołowi ratowniczemu odszukanie tych ważnych informacji.

Bezpłatny pakiet zawiera pudełko, kartę informacyjną, jak również naklejkę o treści „Tu jest Pudełko Życia”. Dodatkowo do każdego zestawu zostanie dołączona instrukcja wypełniania karty.

- Zależało nam na zapewnieniu osobom starszym, samotnie zamieszkującym i przewlekle chorym wsparcia w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Dostęp do „Pudełek życia” umożliwia szybką reakcję służb medycznych, socjalnych i innych oraz sprawne przeprowadzenie akcji ratunkowej. Osoby posiadające Pudełko będą mogły poczuć się bezpiecznie, w trakcie interwencji służb, ponieważ może ono uratować życie każdemu, kto w chwili przyjazdu karetki nie jest w stanie samodzielnie podać informacji o swoim stanie zdrowia czy zażywanych lekach – dodaje Burmistrz Jaworski.

 

Osoby zainteresowane pakietem mogą zgłaszać się osobiście do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach, ul. Białego Zagłębia 1 codziennie w godz. 7:15-15:15. lub telefonicznie (41) 315-10-54. „Pudełko życia” zostanie dostarczone przez pracownika socjalnego, zajmującego się danym rejonem opiekuńczym, który w razie potrzeby pomoże wypełnić informacje znajdujące się na karcie informacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 
Bezpłatna opieka specjalistyczna PDF Drukuj Email