Ochrona Danych Osobowych

Pomoc spo?eczna

Karta Seniora

PROJEKTY

Stypendia szkolne

Karta du?ej rodziny

Niepe?nosprawni

Zesp? interdyscyplinarny

Logowanie
Witaj na stronie startowej
„Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”. Bezpłatna pomoc dla niepełnosprawnych PDF Drukuj

 
Świadczenie 500+ PDF Drukuj

 

 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA-OBSŁUGA CATERINGOWA PDF Drukuj

 
Ogłoszenie PDF Drukuj

Ogłoszenie dotyczące usługi kateringowej w szkołach

 

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

 
Ogłoszenie PDF Drukuj

Ogłoszenie dotyczące usług specjalistycznych

 

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej PDF Drukuj

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 : Powiat Limanowski

Informujemy, że rusza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program adresowany jest  do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
  o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.


Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach lub telefonicznie 41 3151054 do 08 stycznia 2021r. do godz. 12.00.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

 

Więcej informacji na stronie:

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-

 
Program „Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021 PDF Drukuj

   Program „Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021

 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021. - Powiat Zamojski

Informujemy, że rusza nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021. Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program ma zapewniać:

 1. w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:
 2. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
 3. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
 4. podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach lub telefonicznie 41 3151054 do 08 stycznia 2021r. do godz. 12.00

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.


 

Więcej informacji na stronie:


http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021

 


 

 
Życzenia na Boże Narodzenie PDF Drukuj