Ochrona Danych Osobowych

Karta dużej rodziny

Pomoc społeczna

Zespół interdyscyplinarny


Witaj na stronie startowej
Nabór dzieci do "Klubiku dobrych serduszek" PDF Drukuj Email

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach ogłasza nabór dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat do „Klubiku dobrych serduszek” w Chęcinach utworzonego w ramach projektu ”Chcę być bezpieczny i szczęśliwy- PRZEMOCY MÓWIĘ NIE” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2018.

Klubik będzie działał raz w tygodniu (wtorek) w godzinach od 1530 do 1800 w okresie od lipca do grudnia bieżącego roku. Uczęszczanie do Klubiku pomoże zaspokoić potrzebę akceptacji i zrozumienia ze strony innych. Dzieci z terenu naszej Gminy będą mogły skorzystać z różnorodnych zajęć prowadzonych przez pedagoga i pracownika socjalnego uwzględniających ich indywidualne zainteresowania. Będą to zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne o elastycznej formie, ukierunkowane na zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Zaplanowano m.in. zorganizowanie gry terenowej, pokazu mody czy teatrzyku profilaktycznego, gdzie w rolę aktorów wcielą się zarówno dzieci uczęszczające do „Klubiku”, jak i pracownicy socjalni zatrudnieni w MGOPS w Chęcinach. W czasie roku szkolnego dzieci otrzymają pomoc w odrabianiu lekcji i nauce. Ponadto zarówno dzieci, jak i rodzice będą mogli skorzystać z pomocy specjalistów: interwenta kryzysowego, psychologa dziecięcego czy doradcy zawodowego.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji można uzyskać kontaktując się z pracownikiem socjalnym Katarzyną Idziak pod numerem telefonu (41) 315-10-54 (wewn.26)

 

Liczba miejsc ograniczona.

 

Serdecznie zapraszamy!

 
Informacja Do Programu "Dobry Start" PDF Drukuj Email

 
"Dobry start" PDF Drukuj Email

 

Więcej informacji na temat Programu znajduje się w zakładce "Dobry start".

 
Pomóżmy Kubusiowi wygrać z białaczką! PDF Drukuj Email

 
"Zabezpieczony Senior" PDF Drukuj Email

Gmina Chęciny rozpoczyna projekt „Zabezpieczony senior”. To kolejna ciekawa inicjatywa dla naszych seniorów.

W trosce o bezpieczeństwo najstarszych mieszkańców gminy, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny wraz Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chęcinach podjęli nową inicjatywę pod nazwą „Zabezpieczony Senior”. O ludzkim życiu często decydują sekundy. Dzięki czytelnemu, graficznemu oznakowaniu - dokumentacja medyczna w łatwy sposób jest dostępna dla służb medycznych udzielających pomocy w sytuacjach kryzysowych.

- Projekt „Zabezpieczony Senior” to akcja skierowana do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych, która polega na umieszczeniu w specjalnym „Pudełku życia” najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach czy numerach kontaktowych do najbliższych osób – informuje Robert Jaworski, Burmistrz Gminy i Miasta w Chęcinach.

Pakiet z najważniejszych informacji o stanie zdrowia powinien być umieszczony np. w lodówce, czyli miejscu, które jest w prawie każdym domu, a zarazem jest łatwo dostępne. Taki sposób przechowywania „Pudełka życia” ułatwi na przykład zespołowi ratowniczemu odszukanie tych ważnych informacji.

Bezpłatny pakiet zawiera pudełko, kartę informacyjną, jak również naklejkę o treści „Tu jest Pudełko Życia”. Dodatkowo do każdego zestawu zostanie dołączona instrukcja wypełniania karty.

- Zależało nam na zapewnieniu osobom starszym, samotnie zamieszkującym i przewlekle chorym wsparcia w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Dostęp do „Pudełek życia” umożliwia szybką reakcję służb medycznych, socjalnych i innych oraz sprawne przeprowadzenie akcji ratunkowej. Osoby posiadające Pudełko będą mogły poczuć się bezpiecznie, w trakcie interwencji służb, ponieważ może ono uratować życie każdemu, kto w chwili przyjazdu karetki nie jest w stanie samodzielnie podać informacji o swoim stanie zdrowia czy zażywanych lekach – dodaje Burmistrz Jaworski.

 

Osoby zainteresowane pakietem mogą zgłaszać się osobiście do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach, ul. Białego Zagłębia 1 codziennie w godz. 7:15-15:15. lub telefonicznie (41) 315-10-54. „Pudełko życia” zostanie dostarczone przez pracownika socjalnego, zajmującego się danym rejonem opiekuńczym, który w razie potrzeby pomoże wypełnić informacje znajdujące się na karcie informacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 
Bezpłatna opieka specjalistyczna PDF Drukuj Email